Left: a selection of home made ATU's, right Pi filter ATU 14 - 30 MHz.

 

 

Antenna current meter, measure HF-current in ladder feeder..........…………….……..V20-Okt-2022  

Efficiency symmetrical ATU's……………………………………………………..………………....V27-Apr-2008

Fri-Match, a single coil  Z-Match system…….……………………………………………….….V30-Sep-2022

G3LHZ's system for matching antenna systems …………………….……..………………....V28-Nov-2020  

JC-4 automatic ATU, test and comparison with other ATU's ………………………….….…V03-FEB-2020

MFJ-989D conversion to S-Match ATU................................………………………….…....…V06-Nov-2018 

Pi-filter ATU, for 10 - 20 m Yagi's and verticals…………………………………………….…..V12-Jun-2009

S-Match©, the balanced universal ATU…………………………………………………….….…V206-Apr-2019

Simple symmetric LC tuner ………………………………………………………..……………..…V22-Jan-2013

T-Match, tips to increase efficiency ........................................………………………….….V24-Sep-2022   

TravelS-Match©, a symmetric holliday ATU…………………………………………………..…V25-Jun-2012

Tips for automatic ATU's……………………………………………………………………..……....V28-Sep-2005

 

 Hier vindt u asymmetrische, symmetrische antenne systeem tuners (ATU, ASTU) en andere toepassingen.

Automatische ATU,tips voor het gebruik van automatische antenne tuners…….……..V28-Sep-2005

Antennestroom meter, HF-stroom meten in openlijn .………………………………….……..V09-Sep-2016

ATU voor 70cm, een "antenne tuner" voor 70cm.……………………………………….……..V04-Okt-2005

Balanced Tuners, dubbel L, dubbel C tuner of Collins filter?…………………………….……V05-Apr-2007

Efficiente Symmetrische ATU met 2 condensatoren en 1 rolspoel…………………….……V19-May-2023

Fri-Match, een all band Z-Match systeem met één spoel.…….........………………………..V30-Sep-2022  

G3LHZ's systeem om antennes aan te passen ....…………………….……..………………....V28-Nov-2020  

LC tuner voor eindgevoede antenne(draden)…………………………………..…………..….V22-Nov-2007

MFJ-989D ombouw tot S-Match ATU...................................………………………….…....…V06-Nov-2018  

Is uw ATU-systeem symmetrisch? een methode om dat vast te stellen……….………….V27-May-2018

JC-4 automatische ATU,test en vergelijking mat andere ATU's…….......................……..V03-Feb-2020  

Pi-filter ATU, 10 - 20 m voor Yagi's en verticals…………………………………………….…..V12-Jun-2009

Pi-filter ATU, voor 2m, aanpassing voor PL259-SQ259 of 50-75W…………………….….. V20-Jul-2013

Rendement Sym. ATU's (klasse indeling)………………………………………………………...V22-May-2008

Rolspoelen, informatie (Roller inductor) ingekort i.v.m 25 MB limiet bij provider……….V04-Jun-2009

Sleepspoel, een alternatieve methode om een rolspoel te vermijden…………….……….V04-Apr-2011

S-Match©, een symmetrische en universele ATU met twee knoppen………………….....V206-Apr-2019  

Stille afstemhulp, (Quiet-tuning) met miliwatten een ATU afregelen………..…………....V09-Jul-2008

Eenvoudige symmetrische ATU,  (simple symmetric ATU)……….........................………...V22-Oct-2006

T-Match, een paar tips om o.a. het rendement te verbeteren…………..……………….….V24-Sep-2022  

TravelS-Match©, eenvoudige symmetrische vakantietuner met twee knoppen…….....V24-Jun-2012

Vacuüm condensatoren, informatie…………………………………………….………………….V08-Oct-2007