2kW Low-pass filter 1.8 - 30 MHz.

 

Antenna analyser VK5JST, a complete kit, modifications………………………..V30-Sep-2008

Atlas 200-PS AC Power Supply ………………………………………………………..V14-Jun-2014

Bird43 accuracy susceptible to temperature, Bram Bottema, SMØFLY.……..V29-Apr-2012

Charging battery, asymmetrisch AC current or reflex charge……………….…V13-may-2018  

Datong R.F. clipper model RFC…………………………………………………………..V30-jul-2014

Datong Universal Speech Clipper Model D75………………………………………..V10-Aug-2014

Double-sideband RF speech processor, expertiments, working system……..V27-Jan-2017

DPS-800GB A, increase voltage of swtiched server PSU 12.15 V/82.3A…....V15-Aug-2021    

A homebrew 50 Ω 150 Watt dummy load……………………………………………V15-Apr-2013

Daiwa CN-101L, SWR & POWER meter…………………………………………...…..V19-Nov-2015

Frequency standard Schwille type 860…..……………………………………..……V09-Mar-2012

FT-707 VFO stabiliser, a Huff and Puff stabiliser for the VFO………………..…..V25-Jan-2009

ICOM IC-7300 Hints,…...............................................................………….....…..V24-Jan-2018

ICOM IC-7300 extra battery,…..................................................………….....…..V16-Jun-2023

KENWOOD TM-241E, repairing and replacing back-up battery.…….…..…..….V15-Nov-2019  

Low-pass filter, 1.8 - 29.7 MHz………………………………………………….…..….V06-Jan-2019

Low-pass filter, 50 MHz/6 m.……………………………………………….…..…..….V29-Jun-2020

Low-pass filter, 70 MHz/4 m.……………………………………………….…..…..….V26-Jul-2019

Manson EP-925 power supply, schematic and some modifications.…….……..V18-Jul-2016

Marker generator or calibrator, markers for 12.5, 25 50 of 100 kHz…………V15-May-2009

Mascot type 8620,  switch mode power supply, schematic etc…….…….…….V16-Jan-2020   

ME-165/G, dummy Load/SWR & POWER meter……………………….………...…V27-Jan-20103

ME-61/GRC fieldstrenght meter preamplifier.......................................……….V11-Jun-2018  

METRAWATT HF tastkopf type GE 4085 HF voltage meter....................……….V21-Jul-2018 

Paddle keyer, ON4MAC's craftsmanship, made by a perfectionist…………….V12-Dec-2005

RF speech processor, design of YD1JJJ, some modifications ..............…..……V28-Aug-2016

Rubidium disciplined 10 MHz OCXO, by Bram Bottema SM0FLY…….........…….V09-Mar-2016

Russian straight key, a rare type Morse key …………………………………..….V01-Sep-2012

Relay speed-up, increasing relay speed……………………………….……….……V01-May-2010

RF1 (Autek Research), RF analyst………………………………….…….…….……..V12-Nov-2007

RF speech clipper……………………………………………………………………..……V08-Jul-2007

SWR Protetion, PTT interruption……….…....................................................…V16-May-2023  

TOKYO HY-POWER HX-240 Tranverter, overhaul and schematics……….….…V03-Oct-2019  

Weller WTCP soldering apparatus, LED indicatiion ..............................….…….V18-Sep-2018

 

 Hier vindt u onderwerpen die niet in de vorige rubrieken passen.

Antenne analyser VK5JST, een werkende en complete "bouwdoos", mods………………..V30-Sep-2008

BIRD 8329-300, reparatie van een verzwakker weerstand …………….......................…..V26-Okt-2017

Container, een geschikte medicijnen kokertje om een Bird element op te bergen.….……V17-Jun-2007

Daiwa CN-101L, SWR & POWER METER, fout in montage……………………………………...…V19-Nov-2015

DPS-800GB A, spanning verhogen van schakelende server voeding 12.15 V/82.3A…....V15-Aug-2021    

Datong R.F. clipper model RFC, gebaseerd op een fasemodulator….………………………...V30-jul-2014

Datong Universal Speech Clipper Model D75………………………………..................………..V10-Aug-2014

Dummy-load 50 Ω, met een chip-weerstand………………………………………………….……V15-Apr-2013

Frequentie standaard Schwille type 860…..…………………………………………………..……V28-Feb-2012

Grid-dipper, een vergelijking van 3 grid-dippers en 2 dipmeters…………………….………..V13-Dec-2016

HF testpen, aantonen van HF spanning………………………………………………………………..V21-Jul-2005

HF clipper………………………………………………………………………………………………………V08-Jul-2005

HV meetkop/EHT probe, een eigenbouw meetkop voor hoogspanning ………………………V24-Sep-2008

Laadsysteem, asymmetrisch wisselstroom of reflex laden ………………………………….…V13-Mei-2018  

Low-pass filter, 1.8 - 29.7 MHz……………………………………………………………….……..….V06-Jan-2019

Low-pass filter, 50 MHz/6 m.……………………………………………………………….…..…..….V29-Jun-2020

Low-pass filter, 70 MHz/4 m.……………………………………………………………….…..…..….V26-Jul-2019

FM frequentie zwaai, hoe breed mag de zwaai bij FM zijn? ………………………….….…..….V01-Dec-2010

KENWOOD TM-241E, reparatie en vervangen back-up batterij…………………….…..…..….V15-Nov-2019

Manson EP-925 voeding, schema opnieuw getekend, enige modificaties ……….…….…….V18-Jul-2016  

Marker generator of calibrator, ijkpunten op 12.5, 25 50 of 100 kHz…………………………V15-May-2009

Mascot type 8620,  geschakelde voeding, schema, etc...........................……….…….…….V16-Jan-2020   

ME-165/G SWR-POWER meter dummy-load en stille afstemmer voor HF…………………….V26-Jan-2013

ME-61/GRC veldsterktemeter voorversterker……………........................................……….V06-Jun-2018  

Metalen kast lakken………………………………………………………………………………….…….V03-Feb-2007

Microfoon versterker, (microphone amplifier) eenvoudig en ongevoelig voor HF…………V30-Aug-2010

Ontstoren-aarden-ontkoppelen, een paar over het algemeen effectieve tips ……………V20-May-2016

PAØKSB's VFO stabilisator voor oudere apparatuur of zelfbouw (VFO stabilyzer)……..…V25-Jan-2009

Paddle keyer van ON4MAC, fb staaltje zelfbouw met een magnestisch systeem…….…..V28-Mar-2006

Relay speed-up, een methode om de aanspreektijd van een relais te versnellen……..…V01-May-2010

Rolspoelvet, een geleidend smeermiddel geschikt voor rolspoelen………………………..…V13-Aug-2013

Russische seinsleutel, een weinig voorkomende recht op en neer Morse sleutel…………25 Aug-2012

RF1 (Autek Research), RF analyst, meten van SWR, impedantie, zelfinductie etc…..……V12-Nov-2007

RF speech processor van YD1JJJ, een paar modificaties ........................................….……V28-Aug-2016

Solderen, een tip om het goed te doen……………………………………..………….………….…V16-Jan-2015

Speech processor, een simpel binnen of buitenboord HF dubbel-zijband clipper…………..V27-Jan-2017

SWR bescherming, Onderbreking PTT line…………...............................………….………….…V16-May-2023   

TOKYO HY-POWER HX-240 Tranverter, revisie en schema's…………..………….………….…V14-Aug-2020   

Vraag & Antwoord, een selectie van gestelde vragen en beantwoording……………….…V23-May-2010

Wattmeter 1kW……………………………………………………………………………………….…….V06-Jan-2007

Weller WTCP soldeerstation, LED indicatie en ontlasten schakelelement...............….…….V13-Apr-2020